Nachádzate sa tu

ZŠ J.A. Komenského v Tvrdošovciach

V utorok 17. októbra dopoludnia som išiel na Základnú školu J.A. Komenského v Tvrdošovciach (okres Nové Zámky) vyučovať deti čitateľskú gramotnosť. Jednalo sa o druhý z dvoch projektov na čitateľskú gramotnosť, ktorý realizujeme na dvoch základných školách. Oba projekty sú pod hlavičkou nášho občianskeho združenia Gramotná finančnosť, o.z. a sú opäť aj v spolupráci s Ministerstvom školstva.

Projekt pozostáva z 5 Cyklov, každý cyklus má 5 hodín. Výučba prebieha na základnej škole a na tejto škole lektorujem všetkých 5 cyklov sám.

Cyklus 1 na úvod pozostával z teoretickej časti, kde sme si priblížili čo je to čitateľská gramotnosť a aké kompetencie by mali žiaci samostatne ovládať. Následne sme si prešli aj viacero ukážok čítania s porozumením - poézia, próza, tabuľky, grafy, schémy, mapy, cestovné poriadky... Na záver bola praktická časť. Urobil som s deťmi vstupný test, aby som videl aká je východisková situácia, do akej miery vedia pracovať s odborným textom v ktorom bol zakomponovaný aj graf. Vstupný test je dôležitý, aby sme vedeli na konci piateho cyklu pri výstupnom teste porovnať, či došlo u žiakov k zlepšeniu ich čítania s porozumením.

Projekt je zameraný aj na prácu s deťmi zo sociálne slabšieho prostredia, a preto v rámci výučby využívame integráciu detí do tímov, v ktorých deti spolupracujú a objavujú nové veci a tiež si rozvíjajú svoje sociálne a komunikačné kompetencie.

V našom prípade na tejto škole sa projektu zúčastnili deti zo siedmeho ročníka.