Nachádzate sa tu

SOŠ Technická v Humennom

V dňoch 23. a 24. augusta 2018 (štvrok + piatok), prebiehal na Strednej odbornej škole technickej na Družstevnej ulici 1737 v Humennom pod záštitou MŠVVaŠ SR (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky) projekt na finančnú gramotnosť. Školil som učiteľov cyklus prednášok na jednotlivé témy projektu a zároveň sme sa venovali práci s finančným trenažérom.