Nachádzate sa tu

Rozvíjanie finančnej gramotnosti hrou na stredných školách

Presne takýto názov niesol seminár, ktorý sa uskutočnil dňa 21. apríla 2017 v priestoroch Metodicko - pedagogického centra Bratislava na Ševčenkovej ulici 11 v Bratislave. Seminár bol zorganizovaný pre pedagogických zamestnancov zo všetkých typov stredných škôl v rámci Bratislavy a Bratislavského kraja a prebiehal od 9:00 do 14:30.

V prvej časti mala úvodné slovo pani Ing. Zdenka Kovalčíková z MPC Bratislava, hovorila o Národnom štandarde finančnej gramotnosti a jeho implementácii do školského vyučovacieho procesu.

Po nej som prevzal štafetu ja, a predstavil som účastníkom Finančnú odyseu, a možnosti jej využitia pri výučbe finančnej gramotnosti. Potom sme si Finančnú odyseu vyskúšali aj v praxi. Na záver bola diskusia o možnostiach využitia hry ako didaktickej pomôcky v edukačnom procese na stredných školách. Pre úspech podujatia plánujeme uskutočniť obdobný seminár aj v iných krajoch SR. Najbližšie by sme mali ísť do Trnavy v druhej polovici júna 2017.