Nachádzate sa tu

Regionálne kolo IQ Olympiády - Žilina

Regionálne kolo Stred pre žiakov  Banskobystrického, Trenčianskeho a Žilinského kraja sa uskutočnilo dňa 09.05.2018 (streda) v priestoroch sídla Žilinského samosprávneho kraja. Do regionálneho kola postúpilo 80 najlepších detí, ktorí postúpili na základe svojich výsledkov v školskom online kole z 5 471 súťažiacich. Víťaz dostal okrem iných cien aj jednu hru Finančná odysea, a tiež som sa podieľal na priebehu a vyhodnotení súťaže.

Následne sa v piatok 11.5.2018 konalo ešte aj regionálne kolo Východ, na akademickej pôde Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach  pre deti Košického a Prešovského kraja. Do tohoto regionálneho kola tiež postúpilo 80 najlepších detí zo školského online kola, ktorého sa zúčastnilo až 4 439 detí. Víťaz dostal okrem iných cien aj jednu hru Finančná odysea, ale v tomto prípade som sa nepodieľal na priebehu a vyhodnotení súťaže, pretože som do Košíc nešiel.

Do celoslovenského finále na Smolenickom zámku postupuje v každom regióne 20 najlepších súťažiacich. Čiže v pondelok 28.5. 2018 sa v Smoleniciach na zámku - akademickej pôde SAV (Slovenskej Akadémie Vied) vidíme so 60 najlepšími riešiteľmi z troch regionálnych kôl.