Nachádzate sa tu

Polročné prezentácie študentov finančnej gramotnosti

Už druhý rok som sa mal možnosť zúčastniť tohoto podujatia, ktoré sa konalo v Žiline na Žilinskej univerzite na Fakulte Riadenia a Informatiky. Bolo to v piatok 22.1.2016. Mal som tam, ako čestný hosť, prednášku pre deti zo základných škôl, ktoré si pripravili svoje vlastné prezentácie k finančnej gramotnosti. Prispel som svojím vystúpením s prednáškou na tému Finančná gramotnosť - úvod pre stredné školy. Deti si odo mňa vypočuli niekoľko užitočných a praktických rád ako sa pozerať na peniaze a hospodárenie s nimi. Mal som radosť, že hoci to boli ešte len žiaci z posledných ročníkov základnej školy, prednáška im prehovorila do duše a odmenou mi bol veľký potlesk. Aj keď moja prednáška mala len okolo 20 minút, videl som, že si každý odniesol to, čo potreboval. Takéto podujatia mi dávajú veľký zmysel :)