Nachádzate sa tu

Poďakovanie Obchodnej akadémii Imricha Karvaša

Dňa 6.2.2014 som úspešne odohral hru so študentmi II.A  Obchodnej akadémie Imricha Karvaša v Bratislave. Touto cestou  im všetkým veľmi pekne ďakujem. Moje obrovské ĎAKUJEM patrí aj Ing. Ľudmile Prekopovej, zástupkyni riaditeľa pre odborné predmety, vďaka ktorej sa hra uskutočnila.

Keďže hra sa 16 ročným študentom páčila a išla im celkom dobre, posúvam vekovú hranicu pre hrateľnosť hry na 15 rokov. Najbližšie sa ju chystám hrať so žiakmi deviateho ročníka na základnej škole.