Nachádzate sa tu

Odborný seminár k finančnej gramotnosti - MPC Trenčín

V pondelok  23.10.2017 som sa  zúčastnil odborného seminára k finančnej gramotnosti s názvom „Možnosti rozvoja finančnej gramotnosti na strednej škole - Nie je HRA ako HRA“, ktorý sa uskutočnil v čase od 9:00 h -14.00 h na DP MPC Trenčín, Pod Sokolicami 14, 911 01 Trenčín. Seminár zastrešovala pobočka Metodicko-pedagogického centra (MPC) v Trenčíne. Lektormi sme boli ja a Ing. Zdenka Kovalčíková a seminár bol určený pre pedagogických zamestnancov stredných škôl v rámci Trenčianskeho kraja. 

Cieľom seminára bolo získať základné vedomosti a zručnosti s implementáciou požiadaviek Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu na stredných školách zážitkovou formou s využitím stolovej hry Finančná odysea.

Ďakujem pani Ing. Miroslave Jakubekovej, zástupkyni riaditeľa pre pedagogické činnosti DP MPC Trenčíne a pani Ing. Zdenke Kovalčíkovej z MPC Bratislava, ktoré toto podujatie zorganizovali. Je to už v poradí tretie podujatie tohoto typu na pôde MPC a vďaka úspešnosti a záujmu, je vízia aj do budúcnosti robiť podobné podujatia na ostatných pobočkách MPC na Slovensku. Najbližšie takéto podujatie by malo byť začiatkom roka 2018 na Východnom Slovensku.

Viac fotiek z podujatia najdete na facebooku.