Nachádzate sa tu

Odborný seminár k finančnej gramotnosti - MPC Prešov

Vo štvrtok  25. januára 2018 som sa  zúčastnil odborného seminára k finančnej gramotnosti s názvom „Možnosti rozvoja finančnej gramotnosti na strednej škole - Nie je HRA ako HRA“, ktorý sa uskutočnil v čase od 9:00 h - 14.00 h na DP MPC Prešov, Tarasa Ševčenka 11, 080 20 Prešov. Seminár zastrešovala pobočka Metodicko-pedagogického centra (MPC) v Prešove. Lektormi sme boli ja a Ing. Mária Hitríková z MPC v Prešove a seminár bol určený pre pedagogických zamestnancov stredných škôl v rámci celého Prešovského kraja. 

Cieľom seminára bolo získať základné vedomosti a zručnosti s implementáciou požiadaviek Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu na stredných školách zážitkovou formou s využitím stolovej hry Finančná odysea.

Ďakujem pani Ing. Márii Hitríkovej, z MPC Prešov, ktorá toto podujatie zorganizovala. Je to už v poradí štvrté podujatie tohoto typu na pôde MPC a vďaka úspešnosti a záujmu, je vízia aj do budúcnosti robiť podobné podujatia na ostatných pobočkách MPC na Slovensku. Najbližšie takéto podujatie by malo byť na jar 2018 opäť na Západnom Slovensku.

Viac fotiek z podujatia nájdete na facebooku.