Nachádzate sa tu

Odborno - metodický seminár MPC v Trnave

Minulý piatok 23.6.2017 som sa  zúčastnil odborno - metodického seminára s názvom „Rozvíjanie finančnej gramotnosti hrou na stredných školách“, ktorý sa uskutočnil v čase od 8:30 h -14.30 h na SOŠ obchodu a služieb, Lomonosovova 6, 918 54 v Trnava. Seminár zastrešovala pobočka Metodicko-pedagogického centra (MPC) v Trnave. Lektormi sme boli ja a Ing. Zdenka Kovalčíková a seminár bol určený pre pedagogických zamestnancov stredných škôl v rámci Trnavského kraja. 

Cieľom seminára bolo získať základné vedomosti a zručnosti s implementáciou požiadaviek Národného štandardu finančnej gramotnosti do edukačného procesu na stredných školách zážitkovou formou s využitím stolovej hry Finančná odysea.

Ďakujem pani Mgr. Adriane Lančaričovej, zástupkyni riaditeľa pre pedagogické činnosti DP MPC Trnava a pani Ing. Magdaléne Žitňanovej z MPC Trnava, ktoré toto podujatie zorganizovali. Je to už v poradí druhé podujatie tohoto typu na pôde MPC a vďaka úspešnosti a záujmu, je vízia aj do budúcnosti robiť podobné podujatia na ostatných pobočkách MPC na Slovensku.

Viac fotiek z podujatia najdete na facebooku.